Zamieszkasz w przedwojennym, tradycyjnym domu z drewnianych bali, na cichej, urokliwej podlaskiej wsi. Wioska Czechy Orla�skie znajduje si� na po�udniowych obrze�ach Puszczy Bia�owieskiej, w odleg�o�ci kilkuset metr�w od Zalewu Bachmaty.

W gospodarstwie b�dziesz mia� mo�liwo�� poznania urok�w �ycia na wsi, w�r�d zwierz�t i czystej, nieska�onej przyrody. Nie znajdziesz tu wypiel�gnowanego trawnika, za to spotkasz ludzi i zwierz�ta, �yj�cych w harmonii i przyja�ni.

Gospodyni jest instruktorem jazdy konnej i hipoterapii oraz przewodnikiem po Puszczy Bia�owieskiej i wojew�dztwie podlaskim.

2012 © Agata Nieciecka